דלג לתוכן

DRP לאומי

כשההתאוששות היא כבר לא רק פרטית

עמוד ראשי » בלוג » מחשוב ענן » DRP לאומי

התאוששות מאסון (DRP) והמשכיות עסקית (BCP)

התאוששות מאסון והמשכיות עסקית הן בין הפרמטרים המרכזיים המשפיעים
על סיכוייו של ארגון לתפקד בהצלחה גם בימים של חוסר ודאות.
כדי להתגבר על אסון ולשמור על המשכיות עסקית,
מומחים ממליצים לעבור מתשתיות מקומיות לתשתיות מבוססות ענן ותוכנות מותאמות,
לעבור לשירותים במודל SaaS המאפשרים עבודה מכל מקום ובכל זמן
ושימוש בשולחנות עבודה וירטואליים.
אבל מה עושים כאשר המשבר הוא כלל עולמי?

המשבר הארגוני פגע בעסקים

בעסקים גדולים, קטנים ובינוניים ברחבי העולם כולו נפגעו.
בשל חוסר הידע אודות הנגיף,
ההיערכות כלפיו אינה אחידה במדינות העולם השונות
ומקשה על ההיערכות של כל ארגון בפני עצמו.
ישנם מספר צעדים שיגבירו את היציבות העסקית שלכם
גם בימים של משבר כלכלי-עסקי כלל עולמי.
באמצעות תכנית עבודה תוכלו להעריך
את מידת היציבות העסקית ולהיערך בהתאם.
סדר פעולות נדרש לשמירה על יציבות עסקית בימים של חוסר ודאות:

 1. הבנת הסיכונים הקיימים הן מבחינה בריאותית והן מבחינה ארגונית
 2. הערכת מידת הסיכון שהארגון מצוי בו – בריאותית וארגונית
 3. בדיקה מתמדת של ההוראות העדכניות ממשרד הבריאות
 4. גיבוש תכנית פעולה אלטרנטיבית לארגון
 5. עדכון כל אחד מהעובדים באשר לנדרש ממנו בהינתן המצב החדש
 6. בדיקת תקשורת ומצב כל הגורמים עמם הארגון מקושר: ספקים, לקוחות, קבלנים ואחרים

הכנו עבורכם מספר שאלות שתסייענה להעריך
את אופי ההיערכות הרצוי והתמודדות עם המשבר.
השאלון כולל 60 שאלות העוסקות בארבעת ה-P: People, Proccesses, Profits & Partnerships.
סימון X ליד כל אחד מההיגדים הרלוונטיים לארגון
יספק בסופו של דבר תמונה לגבי מידת הסיכון הצפוי לארגון.
החלק השני של השאלון כולל ששה שלבים ומאפשר לבנות תכנית המשכיות עסקית לארגון.

חלק ראשון: דע מה הוא פרופיל הסיכון שלך

 1. קיימים סיכוני בטיחות אישיים רבים
  כגון מספר גבוה של הידבקויות ב COVID-19 באזורכם
 2. אין זה בטוח עבור העובדים לצאת ולהיכנס למקום העבודה
 3. חלה עלייה במספר חופשות מחלה/ היעדרות של עובדים
 4. בשל אופי העסק, אי אפשר להעביר את העבודה לבית העובדים
 5. קיימים קשיים באספקת מתקני תברואה לשמירה על היגיינה –
  כמו ג’ל ניקוי ידיים, כפפות וכיו”ב
 6. רכבי חברה לא הותאמו למצב ולא בוצע בהם חיטוי
 7. העובדים נעדרים יותר ממקום העבודה בשל גידול באחריות המשפחתית
 8. היו מקרים של העברת COVID-19 בתוך החברה
 9. לעובדים מוטיבציה נמוכה בשל סביבת עבודה מלחיצה
 10. עובדים עוזבים את המשרד בשל חשש להידבקות
 11. קיימת התנהגות מפלה בין העובדים
 12. יש צורך במגע פיזי הדוק עם לקוחות/ עובדים
 13. עובדים חוו טראומה אישית בעקבות מוות
  או מחלה של קרובי משפחה בעקבות הידבקות
 14. קרבה במקום העבודה נחוצה לצורך אספקת שירות
 15. לא קיים במקום העבודה איש צוות האחראי לבדיקה יומית
  של סיכונים קיימים והמלצות בנוגע ל-COVID-19
 16. לא קיימות פרוצדורות בסיסיות לזיהוי סכנות במקום העבודה
 17. לא קיימות ביקורות רגילות לאיתור סכנות מתעוררות
 18. לעובדים לא ניתנה הכשרה ישירה על מוכנות ל COVID-19
 19. העסק אינו מקיים תהליך של דיווח לרשויות בריאות הציבור

סיכום: _____ מתוך 19

חלק ב: תהליכים

מבנים ומכונות

 1. נתקלת בקשיים בגישה לציוד ולמכונות הדרושים לצורך ניהול שוטף של העסק
 2. חלו שיבושים משמעותיים או עיכובים בשירותי תחזוקת ציוד
 3. העסק אינו מבוטח

סטוק ומוצרים

 1. אחוז גבוה מחומרי הגלם שלך מיובאים
 2. אתה חווה עיכובים באספקת חומרי גלם וייצור הכרחיים
 3. יש קשיים באבטחת המוצרים והסטוק
 4. המפעל מושפע לרעה בשל מגבלות הממשלה
 5. מרבית המניות ו/או חומרי הגלם ו/או השקעות ממוקדים במיקום אחד בלבד

סיכום: _____ מתוך 8

חלק ג': רווחים

שווקים

 1. שיבושים שנורו כתוצאה מ COVID-19 משפיעים לרעה על הלקוחות שלך ועל היכולות שלהם לקנות את המוצרים של החברה
 2. צעדים ממשלתיים כלליים הנוגעים לרווחת הציבור משפיעים לרעה על המכירות
 3. יש בחברה אחוז גבוה של סחורות/ שירותים המשרתים שווקים לא מקומיים
 4. השווקים אליהם החברה מייצאת נמצאים במדינות בסיכון בינוני עד גבוה
 5. חלה ירידה במכירות לשווקים אליהם החברה מייצאת

ספקים

 1. שיבושים שונים משפיעים לרעה על הספקים העיקריים שלך ועל יכולתם לספק תשומות לארגון
 2. הארגון חווה שיבושים באספקה כתוצאה מגידול במגבלות הממשלתיות
 3. לרשותך מסלול אספקה אחד בלבד לספקי המפתח שלך
 4. אין לחברה ספקים חלופיים שיכולים לספק מוצרים ושירותים במקרה של משבר
 5. הארגון מסתמך על ספקים זרים

חברה

 1. חלה עלייה באי סובלנות ודעות קדומות
 2. הסביבה התקשורתית הנוכחית השפיעה לרעה על מקום העבודה

סביבה כלכלית

 1. COVID-19 משפיע על הפעילות הכלכלית המשפיעה ישירות על העסק/ השווקים בהם הארגון פעיל
 2. שיעורי האבטלה בשווקים בהם הארגון פעיל הולכים ועולים
 3. חלה עלייה בפעילות פלילית או סיכון לפעילות פלילית כלפי הארגון כתוצאה ממצב כלכלי מדוכא במדינה
 4. חלה עלייה פתאומית במחירי תשומות ומוצרים אחרים הנדרשים על מנת לתפעל את העסק באופן שוטף

סיכום: _____ מתוך 16

חלק ד': שותפויות

שירותים ציבוריים

 1. שיבושים משמעותיים או מתמשכים של שירותים ציבוריים כמו מים, חשמל, תקשורת, בריאות ותברואה השפיעו לרעה על העסק או על השווקים בהם העסק פעיל.
 2. חלו שיבושים משמעותיים או מתמשכים שהשפיעו לרעה על עובדים.
 3. חל שינוי שלילי או פתאומי בעלויות הקשורות לשירותים ציבוריים
 4. חלה עלייה בפרקטיקות הפוגעות בגישה לשירותים ציבוריים
  או תשתיות ציבוריות כמו שירותי בריאות
 5. שיבושים בעקבות ה- COVID-19 משפיעים לרעה על המתחרים של הארגון ועל יכולתם להישאר תחרותיים
 6. יש שיתוף פעולה מוגבל או אין שיתוף פעולה עם מתחרים בנוגע לשיטות בטיחות
 7. יש שיתוף פעולה מוגבל או לא בכלל עם מתחרים בנוגע לסחורה.
 8. יש שיתוף פעולה מוגבל או לא קיים שיתוף פעולה בכלל בנוגע לציוד.
 9. קשה יותר לגשת למימון או שירותים פיננסיים

תשתיות ציבוריות

 1. קיימות הגבלות גישה לתשתיות ציבוריות המשפיעות על הארגון
  או על השווקים בהם הארגון פעיל
 2. יש עלויות מוגברות של שימוש בתשתיות ציבוריות באופן המשפיע
  על הארגון או על השווקים בהם הארגון פעיל

סביבה פוליטית

 1. חל שינוי שלילי או פתאומי בתקנות המשפיעות לרעה על העסק
 2. קיימת אי ודאות מוגברת בסביבת המדיניות / הרגולטוריות שיכולה
  להשפיע לרעה על הארגון שלך או על השווקים בהם הארגון פעיל
 3. חל שינוי פתאומי בתקנות המשפיע לרעה על העובדים
 4. הממשלה טרם הציגה סובסידיות או העמידה סובסידיות לעסקים

בריאות כללית

 1. האם קיימים במדינה מצבים כמו “מצב חירום”,
  הגבלות משמעותיות בחופש תנועה וכיו”ב?
 2. לעסק אין תכניות מגירה למצבי משבר

סיכום:  _____ מתוך 17

חישוב הניקוד

 

 

אנשים תהליכים רווחים שותפויות סה”כ
____/ 19 ____/8 ____/16 _____/17 ______/ 60

 

סיכום הנקודות: פרופיל סיכון העסק

סיכום זה אינו מדרג אם העסק נמצא במקום טוב
או רע אלא מספק אמת מידה פנימית לרמת הפגיעות
הארגונית נוכח התמודדות עם ה-COVID-19.
המדד מסייע בזיהוי אזורים בהם הארגון יכול להשתפר מבחינת עמידות כללית.

40-60 נקודות

הארגון נפגע מאד מהשלכות ה-COVID-19.
סביר להניח כי הארגון ימשיך להיפגע משמעותית,
מה שעלול לגרום לשיבוש לטווח הארוך במקרה של הידרדרות המצב.
תוכנית הפעולה שלך צריכה להתבסס על הערכת חומרת המצב
והיעזרות מידית בגורמים חיצוניים העומדים לרשותך.
יש לבחון איומים פנימיים ו/או חיצוניים ולנקוט צעדים בהתאם.

20-40

למרות שהארגון נקט בפעולות מסוימות להגברת המוכנות,
הוא עדיין ברמת פגיעות בינונית.
יש להבין אם האיומים הפנימיים ו/או החיצוניים מידיים
ולתעדף את מרכיבי הפגיעות בעת קביעת תכנית ההמשכיות העסקית.

0-20

הארגון שלך נמצא במסלול הנכון.
עם זאת, עדיין יש מספר אזורים בהם תוכל להפחית את הפגיעות הארגונית.
דאג לקבוע את ההמשכיות העסקית של הארגון באמצעות תכנון הסיכונים
והאיומיים הפנימיים והחיצוניים.

הירשמו אל המנוי של exsitu וקבלו עידכונים, תוכן ענייני ומדריכים